April 10, 2021

Träning med Fibromyalgi

Kan man träna med fibromyalgi?

Svaret är JA, att träna är gynnsamt för dig som har långvarig smärta. Men du bör bygga upp din kropps tålighet långsamt och stadigt. Träning som del av behandlingen är mycket effektiv om den anpassas till aktuellt smärttillstånd och inte generaliseras.

De som har fått diagnosen fibromyalgi har långvarig, utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Själva ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv.

Smärtupplevelsen hos en person med fibromyalgi påverkas av att det centrala nervsystemet har blivit smärtöverkänslig (sensitiserat) och kan tolka vissa av kroppens vanliga signaler som smärta (ett halsband som ligger mot nacken kan göra ont, kläder kan skava och beröring göra ont).

Samtidigt som nervsystemet har en ökad känslighet fungerar kroppens egna smärthämmande system inte så väl som tidigare. Likaså kan det hos vissa personer vara obalans i kroppens hormonella system, brist på serotonin eller kan det finnas en avvikande profil av vissa inflammatoriska ämnen i kroppen.

Tidigare trodde man att främst kvinnor fick fibromyalgi men mörkertalet gällande män verkar vara stort. Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man inte, men långvarig lokal smärta är den största riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Smärtan kvarstår och sprider sig trots att det inte längre finns något fel i vävnaderna där man hade ont från början.

Gemensamt för många personer med långvarig smärta är att de trodde/hade strategin att vila för att undvika smärtan. Det är ju ganska naturligt – men om man vilar länge blir man stel, får nedsatt prestationsförmåga, styrka och kondition.

Detta kan leda till att nervsystemet blir ännu mer känsligt. Det är mycket lätt att hamna i en nedåtgående spiral. Faktum är att när man har fibromyalgi är det viktigt att man undviker inaktivitet och bryter den negativa spiralen.

Men, det är viktigt för en patient med långvarig smärta att alltid utgå från sin egen nivå och sina egna förutsättningar. Vitala erbjuder därför träning anpassad efter dagsform, där användaren själv även kan välja hur länge träningspasset ska vara. En annan förutsättning för att lyckas är att börja träningen lugnt och försiktigt. Ibland räcker det med korta träningspass ca 5-10 minuter per dag mixat med enkla och avslappnande rörlighetsövningar.

VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till