July 2, 2022

Rehabiliteringsprogram för personer med knäledsbesvär

Snart kommer vi lansera vårt nya rehabiliteringsprogram – rehabiliteringsprogrammet som hjälper dig att lindra dina knäledsbesvär.

Tjänsten har tagits fram av läkare och fysioterapeuter och är avsedd att förbättra funktionen i knäleden så att du minskar smärtan och återfår styrka, balans och kondition.

Enligt en studie av Neuro lider runt en fjärdedel av alla vuxna av kroniska smärtbesvär och den största orsaken till detta är minskad fysisk aktivitet. [1] Knäproblemen är ett av de vanligaste kroniska besvären och kan ha stort inflytande på vardagen.

Därför har vi på Vitala utvecklat en funktionell rörelseanalys som individanpassar rehabiliteringsövningar till dig och dina knäledsbesvär. På så sätt kan du få tillbaka kontrollen på vardagen genom att leva ett aktivare liv med mindre begränsningar.

För dig med knäledsbesvär utgår vi från den typ av besvär du upplever. I vår funktionella rörelseanalys frågar vi först dig vilken typ av besvär du har. Se alternativ nedan.

A: Jag har obehag/smärta i-och runt knät vid belastning som promenader, jogging, trappgång samt ibland i vissa positioner i sittande och liggande. För övrigt tycker jag att mitt knä fungerar relativt bra och jag är smärtfri i knät i andra positioner och belastningar.

B: Jag har alltid en viss ömhet/smärta i-eller runt knät. Besvären är alltid mer eller mindre närvarande. Knät är stelt och känns tjockt, ibland tjockt i knävecket. Jag har aldrig full rörlighet i knäleden. Besvären blir värre vid långa promenader, om jag står stilla längre stunder eller sitter och ligger ned i olika ställningar. Att sitta med böjt knä försöker jag undvika om det är under längre tid. Det är skönt att sätta sig ned och sträcka ut benet.

C: Jag har obehag/smärta på framsidan av knät, runt knäskålen. Att böja på knät under belastning ger besvär, till exempel trappgång eller promenader i kuperad terräng. Jag har besvär då jag sitter med böjt knä längre stunder. För övrigt har jag inga besvär då jag sitter eller ligger ned.

D: Jag har besvär som uppstår då jag minst anar det. Utan förvarning kan det plötsligt uppstå en snabbt övergående obehagskänsla eller smärta i knäregionen. Besvären uppkommer vid någon form av rörelse eller ökad belastning och det händer ganska sällan, alternativt flera gånger per dag.   Eftersom besvären går över snabbt  glömmer jag ofta bort dem tills det händer igen. Jag upplever att mitt knä fungerar bra för övrigt och att det känns stabilt.

E: Jag har inga andra besvär i knät annat än att det sprakar och låter vid vissa rörelser. Jag känner mig eventuellt svagare i besvärsbenet jämfört med andra benet.

F: Inget av dessa påståenden passar in på mig. Efter att vi kan kategorisera vilka problem du upplever kan vi fortsätta med en inriktad analys.

Kände du igen dig i någon/några av dessa alternativ?

Klicka HÄR för att dela med dig av vilken kategori du var i‍

(Vi kommer sedan sammanställa resultatet).

Eftersom att vi, via våra funktionella rörelseanalyser kan specificera vilken typ av knäledsbesvär som du lider av kan vi hjälpa dig på bästa möjliga sätt med att minska dina knäledsbesvär. Rehabiliteringsprogrammet är 3 veckor och hjälper dig att successivt minska dina besvär.

Och det bästa - det är helt gratis!‍

[1] https://neuro.se/symtom/smaerta/kronisk-smaerta/

VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till