August 6, 2022

Stram i höftböjarmusklerna?

“Jag stretchar och stretchar men utan effekt.”

Många personer ägnar stor tid åt att stretcha muskler utan att rörligheten förbättras. Stretchingeffekten blir på sin höjd endast tillfällig och den upplevda stelhet-, eller stumhetskänslan i området kommer snabbt tillbaka.

Detta kan bero på flera olika orsaker. En av orsakerna kan vara felanvändning av hela höftböjar-muskelgruppen. Denna grupp består av flera muskler men de som ofta ligger till grund för den upplevda stelheten och stumheten är Rectus Femoris (RF) och Tensor Fascia Lata (TFL) på framsidan av höftleden.

En vanlig orsak till utebliven stretchingeffekt är att RF och TFL, förutom att utföra sitt ”normala” arbete, också börjat kompensera för den stora iliopsoas- muskeln som i det här fallet inte utför det arbete den borde göra. Iliopsoas ska fungera som en primär höftflexor. Den är en kraftig muskel som kommer från ländryggen och insidan av bäckenet och fäster på insidan av lårbenet nära höftleden.

Om denna stora muskel inte aktiveras som den borde kommer andra muskler som också kan flektera i höftleden att börja kompensera. Ofta är det mer ytliga och längre höftflexorer som rycker in. RF och TFL är vanligt förekommande. Dessa är flerledsmuskler och inte gjorda för att ta hand om det speciella arbete som iliopsoas ska göra. De blir överbelastade och därmed styvhetsökade vilket ger upphov till stretchingbehovet.

Så länge detta kompensatoriska arbete fortsätter kommer ingen stretching att fungera eftersom problemet bottnar i ett icke optimalt rekryteringsmönster från hjärnan. För att komma tillrätta med problemet och bli rörligare i framsidan av höften krävs att man specifikt tränar aktivering av iliopsoasmuskeln. När denna muskel börjar rekryteras på ett normalt sätt kommer övriga höftflexorer att avlastas relativt omgående varpå behovet av stretching försvinner.

Det finns förstås också många andra orsaker till besvär runt höfterna. Är du osäker på vart problemet ligger kan Vitalas träningsapp hjälpa dig att hitta rätt övningar.

VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till