February 17, 2023

Vitala medverkar i stort forskningsprojekt om bröstcancer

Se hela webinariet här:

https://vimeo.com/799444026/a4274726ae

Att fysisk aktivitet har positiv inverkan på vårt mående är en sedan länge vedertagen sanning. WHO rekommenderar vuxna personer att ägna sig åt minst 75-150 minuter högintensiv fysisk aktivitet i veckan, bland annat för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och för att förbättra immunförsvaret. Det forskas nu även på hur träning kan användas som komplement till annan medicin vid behandling av sjukdom.

En av de forskningsstudierna är Neo-ACT, som drivs av Karolinska Institutet. Där undersöker man nu träningens effekter på behandling av bröstcancer. Det har blivit allt vanligare att patienter som är i ett tidigt stadie av bröstcancer får medicin för att tumören ska vara så liten som möjligt redan innan man gör ett kirurgiskt ingrepp. I Neo-ACT-studien tittar man på om fysisk aktivitet under cellgiftsbehandling, som ges före operation, kan leda till att fler personer blir av med sin cancer på medicinsk väg.

Studien inkluderar 712 patienter där ett randomiserat antal får vägledd och individanpassad träning med hjälp av Vitalas app. Resten av patienterna får endast rutinmässiga instruktioner kring fysisk aktivitet.

Om utfallet av Neo-ACT-studien är att fysisk aktivitet kan fungera som ett komplement till annan medicinsk behandling under cellgiftsbehandling före operation, hoppas man på att förskriven träning blir en naturlig del i behandlingen – även av andra cancerformer. Vitalas individanpassade träningsprogram är ett enkelt och patientsäkert sätt att förskriva träning som går att utföra var som helst, när som helst.

VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till