January 24, 2023

Vitala och Tiohundra i lyckat samarbete för en god och nära vård

God och nära vård är sedan en tid tillbaka en ledstjärna i utvecklingen av vården. Begreppet innebär att vården i högre grad utgår ifrån patientens förutsättningar och behov. Som ett steg mot detta mål har vårdbolaget Tiohundra och det medicinska träningscentret Vitala inlett ett samarbete – något som visat sig vara framgångsrikt.

FaR – en fallgrop för många

Att få patienter mer fysiskt aktiva är ofta svårt. När läkaren Jesper Aasa började arbeta inom vården frågade han sig varför, och upptäckte snart att svaret fanns hos både patienter och vårdgivare.

"Jag upplevde att fysisk aktivitet på recept förskrevs lite på måfå till skillnad från andra läkemedel – man hade aldrig sagt 'här har du ett recept på en blodtrycksmedicin. Men jag skriver inte vilket namn det är, du får själv gå till apoteket och testa dig fram för att se vad som fungerar på dig', men lite så upplevde jag att det gick till när man förskrev FaR", säger Jesper Aasa.

Många läkare upplevde att de saknade kunskap om hur de skulle individanpassa träningen. Dessutom var tidsbrist ett problem. Det ledde ofta till att de rekommenderade patienterna statiska träningprogram eller promenader – något som inte hjälpte alla. Patienterna, å sin sida, hade svårt att ta sig från hemmet eller motiveras av dessa ordinationer.

Vitala – ett digitalt medicinskt träningscenter

Resultatet av dessa insikter ledde till att Jesper Aasa grundade Vitala – ett digitalt medicinskt träningscenter där vårdgivare kan förskriva automatiserade träningsprogram via en app.

Så fungerar Vitala

När en patient läggs in i Vitalas vårdgivargränssnitt fylls dennes hälsoparametrar i. Vid träningstillfället fyller patienten själv i dagsform, önskad träningslängd och träningsredskap. Appen tar sedan fram övningar anpassade efter dessa parametrar. Vårdgivaren kan monitorera och följa patientens utveckling, och får genom appen en snabb överblick av hur många pass, minuter och i vilken intensitet patienten har tränat.

Samarbetet med Tiohundra

I februari 2022 inledde Vitala ett pilotprojekt tillsammans med vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Samarbetet täcker olika delar av vårdenheten med syftet att se hur Vitala kan underlätta för respektive område. Hittills har patienter inom rehab, psykiatrin och primärvården fått prova tjänsten. Responsen har varit odelat positiv.

"Som ansvarig för rehab kan jag se att det underlättar för fysioterapeuterna att de kan avsluta patienterna på behandling hos oss och veta att patienterna ändå kan fortsätta få hjälp av Vitala med motivationen för att bibehålla sin träning", säger Carina Morén, ansvarig för rehab hos Tiohundra.

Vård när som helst, var som helst.

Norrtälje, där Tiohundras vårdenheter ligger, är en stor kommun med en äldre population. Många invånare bor på skärgårdsöar och har därför svårt att ta sig till centrum, vilket innebär utmaningar med att erbjuda alla patienter god och nära vård.

"På Tiohundra är vi måna om att kontinuerligt bredda vårdutbudet och hitta lösningar som kan främja bättre vård för våra patienter och mindre belastning på vår personal. Vitala är just en sådan innovativ, lättanvänd och patientsäker lösning som underlättar för oss att hjälpa fler", säger Peter Graf, VD på Tiohundra.

Stora planer framåt

Vitala planerar att använda resultaten av pilotprojekten som grund för att kunna bredda samarbetet ytterligare. Näst på tur står öppenrehab för kol- och balanspatienter. Därefter ser Jesper Aasa stora möjligheter i att kunna integrera Vitala på Tiohundras andra vårdcentraler, och även jobba närmare specialistsjukvården.

"Vi märker att många av de patienter som fått testa Vitala är tacksamma över att kunna leva ett mer aktivt liv. Det är oerhört kul, för det är precis det vi vill uppnå", avslutar Jesper Aasa.

_________

Är du intresserad av att testa Vitala på din mottagning? Kontakta oss på info@vitala.health så kommer vi tillsammans fram till en lösning som passar er!

VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till