June 23, 2022

WHO listar stillasittande som en livsfara

Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med de huvudsakliga orsakerna till att vi dör i förtid. Dessa är:

  1. Högt blodtryck
  2. Tobaksanvändning
  3. Förhöjt blodsocker
  4. Fysisk inaktivitet
  5. Övervikt och fetma

Riskfaktorerna är spridda över hela världen och drabbar alla samhällsklasser.

Det är lätt att bli modfälld av en sådan rapport, men det finns goda nyheter: Vitala tacklar nämligen fyra av dessa fem listade dödsorsaker, som alla är direkt kopplade till fysisk inaktivitet.

Allt vanligare med inaktiv livsstil

Vad menas egentligen med stillasittande? Detta är vad vi kallar tiden då vi inte rör oss och förbrukar låg energi.

Mycket i vår vardag främjar en inaktiv livsstil: det är enkelt att ta en Voi till kontorsjobbet. Lunchen kommer med bud till dörren. Sedan tillbringas kvällen framför Netflix.

Vi lever alltmer lågaktiva liv världen över – men det handlar inte bara om att vi sitter, utan också om hur vi sitter. Låt oss ta en titt på vårt ursprung: hur såg dagarna ut för människorna 10.000 år före Kristus? Vi levde då rörliga liv som jagare och samlare.

Vi var sällan stilla, och när vi väl vilade satt vi ofta hukade, vilket aktiverar våra muskler, främst i benen och ryggen. Detta skiljer sig från hur vi ofta positionerar oss nuförtiden: hopsjunkna på soffor eller böjda över tangentbord. Detta slags stillasittande är i själva verket onaturligt för vår anatomi.

Kroppen är byggd för rörelse

Världshälsoorganisationen tar upp stillasittandet som direkt orsak till att vi dör i förtid, men detta är även gemensam beröringspunkt för de övriga listade riskfaktorerna. Ett aktivt liv förebygger, minskar och botar våra största hälsofaror som högt blodtryck, förhöjt blodsocker och övervikt. Men hur går det egentligen till?

Forskning visar hur regelbunden träning sänker ett högt blodtryck. Måttlig konditionsträning är den mest effektiva metoden. Under aktiviteten höjs blodtrycket tillfälligt – för att sedan sänkas de efterföljande timmarna. En kortare stunds träning belönar kroppen med en långvarig trycksänkning. Och vet du vad? Det finns inget läkemedel i världen som kan ersätta denna effekt. Det är bara genom träning vi kan åstadkomma en så pass kraftig sänkning.

Visste du att träning är det viktigaste du kan göra för din hälsa om du lever med hög blodsockernivå? Med regelbunden fysisk aktivitet ökar upptaget av glukos i muskelcellerna. På lång sikt förbättras blodsockret genom att insulinkänsligheten ökar och insulinresistensen minskar.

Kopplingen mellan övervikt och fysisk inaktivitet känner de flesta till: om du äter fler kalorier än du förbränner går du upp i vikt. Förutsatt att du inte lever med underliggande sjukdom är det inte mer komplicerat än så. Men bara för att det inte är komplicerat betyder det inte att det är enkelt.

Med kraftig övervikt tillkommer följdsjukdomar och krämpor såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ-2, ledbesvär och värk. Med dessa bromsklossar blir det svårare att aktivera sig – men utan rätt slags träning kommer problemen förvärras och den onda cirkeln att pågå.

Vad gäller tobaksanvändning har inte Vitala annat råd än det självklara: fimpa röken! Goda levnadsvanor kommer sällan ensamma, och att sluta för gott blir lättare när livet tar en hälsosammare riktning.

Sammanfattningsvis: vårt stillasittande är ett folkhälsoproblem – men med rätt slags träning kan vi drastiskt minska risken att drabbas av våra vanligaste dödsorsaker. Kroppen är byggd för rörelse, och rörelse är dess läkemedel.

VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till