Förenkla & förbättra förskrivningen av diagnosspecifik medicinsk träning

Vitala är en digital platform för ordination och monitorering av diagnosspecifik medicinsk träning
Skapad av läkare
och fysioterapeuter
CE-märkt, medicinteknisk
produkt klass 1

"Bättre patientresultat och minskade kostnader"

Vi vill förbättra patienternas resultat och minska vårdkostnaderna. Det är en win-win-win för patienter, vårdgivare och samhället i stort.
- Petter Aasa, CEO

Pågående paradigmskifte inom hälso- och sjukvården

Kroniska hälsotillstånd ökar och fler personer söker vård
80% av alla kroniska sjukdomar går att förebyggas med förändrade levnadsvanor där fysisk aktivitet är en avgörande komponent
Digitala lösningar behövs för att klara av den ökade efterfrågan
Enligt flera undersökningar är förskrivningen av FaR för krånglig och tar för mycket tid hos personalen
Fler resurser läggs på att stärka hälsofrämjande insatser och hålla befolkningen frisk
Vitala stärker förutsättningarna för FaR och ger stora vinster för patienter, vårdaktörer och samhället i stort

Att arbeta med prevention ska vara enkelt

STEG 1
STEG 2

Effektiv, patientcentrerad och patientsäker

Medicinsk träning
Långsiktig, diagnosspecifik träning anpassad efter patientens medicinska diagnoser, funktionsförmåga, smärtbesvär, dagsform och egen målsättning
Movement Health with chair
Rörelsehälsa
Vitalas rörelsehälseanalyser spårar rörelsemönster som ger besvär och korrigerar dem till det bättre.
Physical Activity
Monitorering
Du som vårdgivare kan enkelt ordinera och monitorera patientens mående och utveckling i realtid i Vitala Care Portal
Vitala Care Portal

Vitala Care Portal

Vitala Care Portal gör det möjligt att ordinera och monitorera individanpassad träning
Enklare patientmöten
Ett verktyg för bättre vård
Enkelt att förskriva träning
Möjliggör egenvård
Enkelt att arbeta proaktivt
Kräver ingen egen träningserfarenhet
Mindre administrativt arbete
Minskade läkemedelskostnader
VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till