Fysisk aktivitet som medicin

Vitala är ett verktyg som underlättar för vårdgivare att ordinera och monitorera diagnosspecifik fysisk aktivitet.
Skapad av läkare
och fysioterapeuter
Evidensbaserad

“Bättre patientresultat och sparade resurser"

“Forskning har tydligt visat fördelarna med fysisk aktivitet för både vår fysiska och psykiska hälsa. Vi vet att regelbunden träning kan förebygga och till och med behandla kroniska sjukdomar. Trots detta upplevs det ofta som komplicerat och tidskrävande för vårdgivare att förskriva fysisk aktivitet. Med Vitala blir det mer än enkelt att ordinera fysisk aktivitet och automatiskt ge patienten tydliga och säkra träningsprogram.”
- Jesper Aasa,
Leg. läkare och medgrundare

Pågående paradigmskifte inom hälso- och sjukvården

Kroniska hälsotillstånd ökar och fler personer söker vård
80% av alla kroniska sjukdomar går att förebyggas med förändrade levnadsvanor där fysisk aktivitet är en avgörande komponent
Digitala lösningar behövs för att klara av den ökade efterfrågan
Enligt flera undersökningar är förskrivningen av FaR för krånglig och tar för mycket tid hos personalen
Fler resurser läggs på att stärka hälsofrämjande insatser och hålla befolkningen frisk
Vitala stärker förutsättningarna för FaR och ger stora vinster för patienter, vårdaktörer och samhället i stort

Att förskriva fysisk aktivitet ska vara enkelt

STEG 1
STEG 2

Effektiv, patientcentrerad och patientsäker

Fysisk aktivitet som medicin
Vitalas träningsgenerator skapar dagliga träningspass anpassade efter patientens medicinska diagnoser, funktionsförmåga, smärtbesvär, dagsform och egen målsättning.
Movement Health with chair
Rörelsehälsa
Vitalas rörelsehälseanalyser spårar rörelsemönster som ger besvär och korrigerar dem till det bättre.
Physical Activity
Monitorering
Som vårdgivare kan du smidigt följa med i patientens framsteg genom att monitorera deras välmående och utveckling i realtid via Vitala Care Portal.
Vitala Care Portal

Vitala Care Portal

Vitala Care Portal gör det möjligt att ordinera och monitorera individanpassad träning
Enklare patientmöten
Ett verktyg för bättre vård
Enkelt att förskriva träning
Möjliggör egenvård
Enkelt att arbeta proaktivt
Kräver ingen egen träningserfarenhet
Mindre administrativt arbete
Minskade läkemedelskostnader
VITALA

Bli en del av framtidens proaktiva vård

Skicka email till