Så fungerar Vitala

En av de viktigaste medicinerna

Vitala möjliggör ordineringen av medicinsk träning och rehabilitering lika enkelt som andra medicinska behandlingar.
Vitala automatiserar träningsupplägget  vilket innebär att läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter enkelt kan ordinera fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling utan att själv behöva välja övningar eller bestämma träningsupplägg.

Våra funktioner är skapade för att hjälpa patienten att leva ett mer hälsosamt och aktivt liv

Vitala Logo Icon

Vitalas digitala tjänst tillhandahåller tre huvudfunktioner:

(1) Individanpassade medicinska träningsprogram
(2) Rehabilitering av kroniska smärtbesvär
(3) Monitorering av fysisk aktivitet, kapacitet och hälsa.
Starta med att besvara vårt initiala hälsoformulär Vitala

Medicinsk träningsgenerator

Förutom att skapa träningspass helt anpassade efter sjukdomar, funktionsförmåga och egen målsättning anpassar den även intensiteten baserad på patientens dagsform.

Det är kontinuiteten som är avgörande och inte det enskilda träningspasset. Därför är det viktigt att träningen utgår från patientens mående och önskemål.

Patienten bestämmer själv hur länge hen vill träna och om hen vill använda något redskap.
Medicinsk träningsgenerator Vitala

Rehabiliteringsprogram som hjälper patienten med kroniska smärtbesvär

Vitalas digitala rörelseanalyser analyserar vilka rörelsemönster som är smärtsamma. Därefter rekommenderar Vitala specifika rehabiliteringsövningar för att aktivera och stärka viktiga muskler som förbättrar patientens rörelsemönster och därmed minskar smärta. Rehabiliteringsprogrammen är 3 veckor långa och patienten får nya övningar varje vecka.
Skapat av läkare och fysioterapeuter

Följ med i utvecklingen

Både patienten och vårdgivaren kan följa patientens viktiga hälsoparametrar och tydligt se träningen och rehabiliteringens positiva hälsoeffekter.
Vitala Monitoring Module

Flera funktioner under utveckling